FOTOGRAFICZNA GALERIA PTAKÓW FOTOPTAKI
fotograficzna galeria ptaków

Porozmawiajmy o ptakach - ZIMOWE DOKARMIANIE PTAKÓW

Hanka - 2017-01-07, 16:57
Temat postu: ZIMOWE DOKARMIANIE PTAKÓW
Jest mro?no, spad? ?nieg. I le?y ... Ptaki w miastach, wydelikacone warunkami ?ycia oraz ?atwo?ci? zdobywania po?ywienia (i wody!), teraz nagle musz? stawi? czo?a ekstremalnie trudnym warunkom.
Ja nale?? do tej grupy osób, która uwa?a, ?e ptakom trzeba pomaga?. Mam drewniany karmnik na balkonie (wisi u szczytu balkonowego daszka). Wype?niam go karm? zakupion? w firmie polecan? przez OTOP. Jest to mieszanka ziaren i zbó?, podobno lubianych przez dzikie ptaki wróblowe, zimuj?ce. Dodaj? do niej pot?uczone orzechy w?oskie i troch? karmy dla papug a ponadto kaszk? jaglan?.
Tak naprawd?, to te moje ptaki, czyli: mazurki, wróble, modraszki, bogatki, czasami dzwoniec - wyjadaj? w zasadzie tylko s?onecznik, a reszt? wyrzucaj? na zewn?trz. Nie szkodzi ... Na ziemi ?ywi? si? t? karm? go??bie, co? skubn? sroki, czasami kawki.
Poza karmnikiem, na moim balkonie wisi walec plastikowy wype?niony ?uskanym s?onecznikiem. Na ró?ne szpikulce (ko?cówki drabinek ogrodowych) nadzia?am jab?ka, zaczepi?am kule czyli pyzy w siateczkach, wisi te? kokos wype?niony t?uszczem z orzechami.
Poniewa? wiele takich karmników widz? na osiedlu, to nie ma jakiego? wielkiego ?akomstwa ze strony ptaków. Wiedz?, ?e jak nie tu, to gdzie indziej jedzonko b?dzie.
Ja jednak trzymam si? zasady: ZACZ??AM DOKARMIANIE - KONTYNUUJ? I ODPOWIEDZIALNIE ZAPE?NIAM KARMNIK KA?DEGO DNIA. I tak b?dzie a? do wiosny. Do pierwszego rozwini?cia si? listków, kwiatków, pojawienia si? owadów. Bo przecie? na przdnówku nie ma jeszcze nic nowego do jedzenia. Je?li jakie? stare chwasty si? osta?y i nasiona na ziemi, to ptaki sobie zjedz?. Ale cz?sto, po wygrabieniu wszystkiego jesieni?, na wiosn? dla ptaków nie ma do jedzenia NIC!
Dlatego te?, uda?o mi si? za?atwi? z dzia?em technicznym mojej spó?dzielni, ?eby nie grabiono li?ci przynajmniej z jednego fragmentu podbalkonowego terenu. Zobaczymy czy to co? da i jak b?dzie wiosn??
Dokarmiam te? ptaki krukowate, wysypuj?c p?atki owsiane, kasze, troch? s?onecznika, pieczywo krojone w kostk?. Wielkiego g?odu nie wida?. Ptaki nie rzucaj? si? na ten rodzaj karmy. Dlaczego? Nie mam poj?cia. Mo?e nie chc? napycha? si? suchym, wiedz?c ?e nie mo?na napi? si? wody? Kto? co? wie na ten temat?
Dzisiaj kupi?am serc i w?tróbek kurzych. Rzuci?am na otwartym terenie swojego osiedla. Mewy po?yka?y w?tróbki w ca?o?ci. Serca - niech?tnie. Jedna wrona rozdzioba?a mi?sko i z trudem je jad?a. W?tróbek krukowate nie ruszy?y. A gawron, dziobn?? serce, ono podskoczy?o, gawron si? sp?oszy? i podskoczy? jeszcze wy?ej. ?miesznie to wygl?da?o. Te ptaki nie umiej? je?? mi?sa? Czy - co? O co tu chodzi?
Mo?e to lepiej. Mnie b?dzie wiosn? ataków na piskl?ta wróblaków. A mo?e jedno z drugim nie ma ?adnego zwi?zku. Mo?e to nie ta pora.
Jeden z gawronów z zachwytem po?era? gotowane warzywa, które kto? rozs?dnie wystawi? w pojemniku. Ale to tylko on. Go??bie nie i inne krukowate - te? nie.

Czy kto? wie, w jaki sposób zapewni? zim? ?wie?? wod?, kiedy ona co chwila zamarza? ?adne pi?eczki ping-pongowe nie dzia?aj? ...
To tyle z mojej strony. Rzucam temat - mo?e podzielicie si? swoimi spostrze?eniami na temat zachowa? ptaków dokarmianych zim??
Fotografujecie je przy karmnikach?

turbol - 2017-01-08, 09:27

Haniu - woda , gdy le?y chocia? troch? ?niegu nie jest ptakom potrzebna. Gdy nie ma ?niegu to jab?ka za?atwiaj? spraw? . Ka?dy ptak z ch?ci? skubnie troch? jab?ka by zaspokoi? pragnienie .
Hanka - 2017-01-08, 16:24

Dzi?kuj? za odd?wi?k :)
Andrzeju, no nie wiem ... Uczono mnie, ?e nie da si? ?niegiem ugasi? pragnienia.
Dzisiaj mróz zel?a?. By?o ju? tylko -6 stopni. Wreszcie mog?am na d?u?ej wystawi? wod? w pojemniku. Wróblaki pi?y, tyle o ile. Ale go??bie wypi?y dwa pojemniki. Wiesz, one wsadzaj? po?ow? g?owy do wody i ci?gn? jak smoki. Trzy go??bie i pojemnik musia?am nape?ni? ponownie.
Go??bie i inne ptaki mojego osiedla wiedz?, gdzie jest zawsze picie wi?c wal? jak w dym do tego naro?nika balkonu. Ci??ko im by?o w ostatnich dniach, bo nie mog?am powstrzyma? zamarzania wody.
A w ka?u?ach, je?li w ogóle, to woda jest s?ona i kó?ko si? zamyka ...

Dzisiaj by? wi?kszy ruch w karmnikach. Cieplej, to i ptaszki si? o?ywi?y :lol:


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group