Strona główna   Galeria      Szukaj   Listy gatunkowe   OTOP   Testy   Atlas Ptaków   Forum   Użytkownicy   Rejestracja   Zaloguj   Regulamin   FAQ   UWAGA cookie!
Listy gatunkowe użytkownika KrzysiekK
>>Polska<<
Polska 2020
Polska 2019
Polska 2018
Polska 2017
Polska 2016
Polska 2015
Polska 2013
Polska 2014
Polska 2012
Polska 2011
Świat
Gatunek Zaobserwowany Wykryty Sfotografowany Słyszany
alczyk (Alle alle) nie nie nie nie
aleksandretta obrożna (Psittacula krameri) nie nie nie nie
alka (Alca torda) nie nie nie nie
batalion (Philomachus pugnax) tak nie tak tak
bażant (Phasianus colchicus) tak nie tak tak
bączek (Ixobrychus minutus) tak tak tak nie
bąk (Botaurus stellaris) tak nie tak tak
bekasik (Lymnocryptes minimus) tak nie tak nie
bernikla białolica (Branta leucopsis) tak tak tak tak
bernikla kanadyjska (Branta canadensis) tak tak tak nie
bernikla obrożna (Branta bernicla) tak tak tak tak
bernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis) nie nie nie nie
białorzytka (Oenanthe oenanthe) tak nie tak tak
białorzytka płowa (Oenanthe isabellina) nie nie nie nie
białorzytka pstra (Oenanthe pleschanka) nie nie nie nie
białorzytka pustynna (Oenanthe deserti) nie nie nie nie
białorzytka rdzawa (Oenanthe hispanica) nie nie nie nie
białorzytka saharyjska (Oenanthe leucopyga) nie nie nie nie
białozór (Falco rusticolus) nie nie nie nie
biegus arktyczny (Calidris melanotos) nie nie nie nie
biegus białorzytny (Calidris fuscicollis) nie nie nie nie
biegus długoskrzydły (Calidris bairdii) nie nie nie nie
biegus karłowaty (Calidris minutilla) nie nie nie nie
biegus krzywodzioby (Calidris ferruginea) tak tak tak tak
biegus malutki (Calidris minuta) tak nie tak tak
biegus mały (Calidris temminckii) tak tak tak nie
biegus morski (Calidris maritima) nie nie nie nie
biegus płaskodzioby (Limicola falcinellus) nie nie nie nie
biegus płowy (Tryngites subruficollis) nie nie nie nie
biegus rdzawy (Calidris canutus) tak tak tak nie
biegus tundrowy (Calidris pusilla) nie nie nie nie
biegus wielki (Calidris tenuirostris) nie nie nie nie
biegus zmienny (Calidris alpina) tak nie tak tak
bielaczek (Mergus albellus) tak tak tak tak
bielik (Haliaeetus albicilla) tak nie tak tak
bielik wschodni (Haliaeetus leucoryphus) nie nie nie nie
birginiak (Polysticta stelleri) nie nie nie nie
błotniak łąkowy (Circus pygargus) tak nie tak tak
błotniak stawowy (Circus aeruginosus) tak tak tak nie
błotniak stepowy (Circus macrourus) nie nie nie nie
błotniak zbożowy (Circus cyaneus) tak nie nie nie
bocian biały (Ciconia ciconia) tak nie tak tak
bocian czarny (Ciconia nigra) tak nie tak nie
bogatka (Parus major) tak nie tak tak
brodziec piegowaty (Tringa melanoleuca) nie nie nie nie
brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) tak nie tak tak
brodziec plamisty (Actitis macularius) nie nie nie nie
brodziec pławny (Tringa stagnatilis) nie nie nie nie
brodziec śniady (Tringa erythropus) tak tak tak tak
brodziec żółtonogi (Tringa flavipes) nie nie nie nie
brzegówka (Riparia riparia) tak tak tak tak
brzęczka (Locustella luscinioides) tak tak tak tak
burzyk balearski (Puffinus mauretanicus) nie nie nie nie
burzyk szary (Puffinus griseus) nie nie nie nie
burzyk żółtodzioby (Calonectris diomedea) nie nie nie nie
cierlik (Emberiza cirlus) nie nie nie nie
cierniówka (Sylvia communis) tak nie tak tak
cietrzew (Tetrao tetrix) nie nie nie nie
cyraneczka (Anas crecca) tak tak tak tak
cyraneczka karolińska (Anas carolinensis) nie nie nie nie
cyranka (Anas querquedula) tak tak tak tak
cyranka modroskrzydła (Anas discors) nie nie nie nie
czajka (Vanellus vanellus) tak tak tak tak
czajka stepowa (Vanellus leucurus) nie nie nie nie
czajka towarzyska (Vanellus gregarius) nie nie nie nie
czapla biała (Egretta alba) tak tak tak tak
czapla modronosa (Ardeola ralloides) nie nie nie nie
czapla nadobna (Egretta garzetta) nie nie nie nie
czapla purpurowa (Ardea purpurea) nie nie nie nie
czapla siwa (Ardea cinerea) tak nie tak tak
czapla złotawa (Bubulcus ibis) nie nie nie nie
czarnogłówka (Poecile montanus) tak nie tak tak
czarnowron (Corvus corone) nie nie nie nie
czeczotka (Carduelis flammea) tak nie tak tak
czeczotka brązowa (Cabaret) nie nie nie nie
czeczotka tundrowa (Carduelis hornemanni) nie nie nie nie
czernica (Aythya fuligula) tak nie tak tak
czerniczka (Aythya collaris) nie nie nie nie
czubatka (Lophophanes cristatus) tak nie tak tak
czyż (Carduelis spinus) tak nie tak tak
derkacz (Crex crex) nie tak nie tak
drop (Otis tarda) nie nie nie nie
drozd czarnogardły (Turdus atrogularis) nie nie nie nie
drozd obrożny (Turdus torquatus) nie nie nie nie
drozd oliwkowy (Turdus obscurus) nie nie nie nie
drozd rdzawogardły (Turdus ruficollis) nie nie nie nie
drozd rdzawoskrzydły (Turdus eunomus) nie nie nie nie
drozd rdzawy (Turdus naumanni) nie nie nie nie
drozdoń ciemny (Zoothera sibirica) nie nie nie nie
drozdoń pstry (Zoothera dauma) nie nie nie nie
droździk (Turdus iliacus) tak tak tak nie
drzemlik (Falco columbarius) tak tak nie nie
dubelt (Gallinago media) nie nie nie nie
dudek (Upupa epops) tak tak tak tak
dymówka (Hirundo rustica) tak nie tak tak
dzierlatka (Galerida cristata) tak nie nie tak
dzierzba czarnoczelna (Lanius minor) nie nie nie nie
dzierzba pustynna (Lanius isabellinus) nie nie nie nie
dzierzba rudogłowa (Lanius senator) nie nie nie nie
dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos) nie nie nie nie
dzięcioł białoszyi (Dendrocopos syriacus) nie nie nie nie
dzięcioł czarny (Dryocopus martius) tak tak tak tak
dzięcioł duży (Dendrocopos major) tak tak tak tak
dzięcioł średni (Dendrocopos medius) tak nie tak tak
dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus) nie nie nie nie
dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) nie nie nie nie
dzięcioł zielony (Picus viridis) tak tak tak tak
dzięciołek (Dendrocopos minor) tak tak tak tak
dziwonia (Carpodacus erythrinus) tak tak tak tak
dzwoniec (Carduelis chloris) tak nie tak tak
edredon (Somateria mollissima) nie nie nie nie
flaming różowy (Phoenicopterus roseus) nie nie nie nie
fulmar (Fulmarus glacialis) nie nie nie nie
gadożer (Circaetus gallicus) nie nie nie nie
gajówka (Sylvia borin) tak tak tak tak
gawron (Corvus frugilegus) tak nie tak tak
gągoł (Bucephala clangula) tak nie tak tak
gąsiorek (Lanius collurio) tak nie tak tak
gęgawa (Anser anser) tak nie tak tak
gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) nie nie nie nie
gęś białoczelna (Anser albifrons) tak nie tak tak
gęś krótkodzioba (Anser brachyrhynchus) nie nie nie nie
gęś mała (Anser erythropus) nie nie nie nie
gęś tundrowa (Anser serrirostris) nie nie nie nie
gęś zbożowa (Anser fabalis) tak nie tak tak
gil (Pyrrhula pyrrhula) tak tak tak tak
głowienka (Aythya ferina) tak tak tak tak
głuptak (Morus bassanus) nie nie nie nie
głuszec (Tetrao urogallus) nie nie nie nie
głuszek (Emberiza cia) nie nie nie nie
gołąb miejski (Columba livia forma urbana) tak nie tak tak
górniczek (Eremophila alpestris) tak nie nie nie
grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) tak nie tak tak
grzywacz (Columba palumbus) tak nie tak tak
hełmiatka (Netta rufina) tak tak tak nie
hubara arabska (Chlamydotis macqueenii) nie nie nie nie
ibis kasztanowaty (Plegadis falcinellus) nie nie nie nie
jarząbek (Bonasa bonasia) nie nie nie nie
jarzębatka (Sylvia nisoria) tak tak tak tak
jaskółka rudawa (Cecropis daurica) nie nie nie nie
jastrząb (Accipiter gentilis) tak tak tak tak
jemiołuszka (Bombycilla garrulus) tak nie tak tak
jer (Fringilla montifringilla) tak tak tak tak
jerzyk (Apus apus) tak tak nie tak
jerzyk alpejski (Tachymarptis melba) nie nie nie nie
junko (Junco hyemalis) nie nie nie nie
kalandra białoskrzydła (Melanocorypha leucoptera) nie nie nie nie
kalandra czarna (Melanocorypha yeltoniensis) nie nie nie nie
kalandra szara (Melanocorypha calandra) nie nie nie nie
kamieniuszka (Histrionicus histrionicus) nie nie nie nie
kamusznik (Arenaria interpres) nie nie nie nie
kania czarna (Milvus migrans) tak tak tak nie
kania ruda (Milvus milvus) tak tak tak tak
kaniuk (Elanus caeruleus) nie nie nie nie
kapturka (Sylvia atricapilla) tak nie tak tak
karliczka (Porzana pusilla) nie nie nie nie
kawka (Corvus monedula) tak nie tak tak
kazarka rdzawa (Tadorna ferruginea) tak nie nie tak
kląskawka (Saxicola rubicola) tak tak tak tak
kląskawka syberyjska (Saxicola maurus) nie nie nie nie
kobczyk (Falco vespertinus) tak tak tak nie
kobuz (Falco subbuteo) tak tak tak nie
kokoszka (Gallinula chloropus) tak nie nie tak
kopciuszek (Phoenicurus ochruros) tak nie nie tak
kormoran (Phalacrocorax carbo) tak nie tak tak
kormoran czubaty (Phalacrocorax aristotelis) nie nie nie nie
kormoran mały (Phalacrocorax pygmeus) nie nie nie nie
kos (Turdus merula) tak nie tak tak
kowalik (Sitta europaea) tak nie tak tak
krakwa (Anas strepera) tak nie tak tak
kraska (Coracias garrulus) tak nie tak nie
krętogłów (Jynx torquilla) tak tak tak tak
krogulec (Accipiter nisus) tak nie tak tak
krogulec krótkonogi (Accipiter brevipes) tak nie tak tak
kropiatka (Porzana porzana) tak tak nie tak
kruk (Corvus corax) tak nie nie tak
krwawodziób (Tringa totanus) tak tak tak tak
krzyżodziób modrzewiowy (Loxia leucoptera) nie nie nie nie
krzyżodziób sosnowy (Loxia pytyopsittacus) nie nie nie nie
krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) tak tak tak nie
krzyżówka (Anas platyrhynchos) tak nie tak tak
kszyk (Gallinago gallinago) tak tak tak tak
kukułka (Cuculus canorus) tak nie tak tak
kukułka czubata (Clamator glandarius) nie nie nie nie
kulczyk (Serinus serinus) tak tak tak tak
kulik cienkodzioby (Numenius tenuirostris) nie nie nie nie
kulik mniejszy (Numenius phaeopus) tak nie nie tak
kulik wielki (Numenius arquata) tak nie nie tak
kulon (Burhinus oedicnemus) nie nie nie nie
kurhannik (Buteo rufinus) nie nie nie nie
kuropatwa (Perdix perdix) tak nie nie tak
kwiczoł (Turdus pilaris) tak nie tak tak
kwokacz (Tringa nebularia) tak nie tak tak
lelek (Caprimulgus europaeus) tak tak tak tak
lerka (Lullula arborea) tak tak tak tak
lodowiec (Gavia immer) nie nie nie nie
lodówka (Clangula hyemalis) tak nie tak nie
łabędź czarnodzioby (Cygnus columbianus) nie nie nie tak
łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) tak tak tak tak
łabędź niemy (Cygnus olor) tak nie tak tak
łęczak (Tringa glareola) tak nie tak tak
łozówka (Acrocephalus palustris) tak tak tak tak
łuskowiec (Pinicola enucleator) nie nie nie nie
łyska (Fulica atra) tak nie tak tak
makolągwa (Carduelis cannabina) tak nie tak tak
mandarynka (Aix galericulata) tak nie tak nie
markaczka (Melanitta nigra) tak nie nie nie
markaczka amerykańska (Melanitta americana) nie nie nie nie
maskonur (Fratercula arctica) nie nie nie nie
mazurek (Passer montanus) tak nie tak tak
mewa białogłowa (Larus cachinnans) tak nie tak tak
mewa blada (Larus hyperboreus) nie nie nie nie
mewa cienkodzioba (Larus genei) nie nie nie nie
mewa czarnogłowa (Larus melanocephalus) tak tak tak nie
mewa delawarska (Larus delawarensis) nie nie nie nie
mewa karaibska (Larus atricilla) nie nie nie nie
mewa mała (Hydrocoloeus minutus) tak tak tak tak
mewa modrodzioba (Pagophila eburnea) nie nie nie nie
mewa obrożna (Larus sabini) nie nie nie nie
mewa ochocka (Larus schistisagus) nie nie nie nie
mewa polarna (Larus glaucoides) nie nie nie nie
mewa popielata (Larus smithsonianus) nie nie nie nie
mewa romańska (Larus michahellis) tak nie tak tak
mewa różowa (Rhodostethia rosea) nie nie nie nie
mewa siodłata (Larus marinus) tak nie tak tak
mewa siwa (Larus canus) tak nie tak tak
mewa srebrzysta (Larus argentatus) tak nie tak tak
mewa trójpalczasta (Rissa tridactyla) nie nie nie nie
mewa żółtonoga (Larus fuscus) tak tak tak tak
modraczek (Tarsiger cyanurus) nie nie nie nie
modraszka (Cyanistes caeruleus) tak nie tak tak
mornel (Charadrius morinellus) nie nie nie nie
muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis) nie nie nie nie
muchołówka mała (Ficedula parva) nie nie nie nie
muchołówka szara (Muscicapa striata) tak nie tak nie
muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) tak tak tak tak
mysikrólik (Regulus regulus) tak nie tak nie
myszołów (Buteo buteo) tak nie tak tak
myszołów włochaty (Buteo lagopus) tak nie nie nie
nagórnik (Monticola saxatilis) nie nie nie nie
nawałnik burzowy (Hydrobates pelagicus) nie nie nie nie
nawałnik duży (Oceanodroma leucorhoa) nie nie nie nie
nur białodzioby (Gavia adamsii) nie nie nie nie
nur czarnoszyi (Gavia arctica) tak nie tak nie
nur rdzawoszyi (Gavia stellata) nie nie nie nie
nurnik (Cepphus grylle) nie nie nie nie
nurogęś (Mergus merganser) tak nie tak tak
nurzyk (Uria aalge) nie nie nie nie
nurzyk polarny (Uria lomvia) nie nie nie nie
oceannik żółtopłetwy (Oceanites oceanicus) nie nie nie nie
ogorzałka (Aythya marila) tak tak tak nie
ogorzałka mała (Aythya affinis) nie nie nie nie
ohar (Tadorna tadorna) tak tak tak tak
oknówka (Delichon urbicum) tak nie nie tak
orlica (Larus ichthyaetus) tak tak tak tak
orlik grubodzioby (Aquila clanga) nie nie nie nie
orlik krzykliwy (Aquila pomarina) nie nie nie nie
orłosęp (Gypaetus barbatus) nie nie nie nie
ortolan (Emberiza hortulana) nie nie nie nie
orzechówka (Nucifraga caryocatactes) nie nie nie nie
orzeł cesarski (Aquila heliaca) nie nie nie nie
orzeł przedni (Aquila chrysaetos) tak tak tak nie
orzeł stepowy (Aquila nipalensis) nie nie nie nie
orzełek (Aquila pennata) nie nie nie nie
osetnik (Serinus citrinella) nie nie nie nie
ostrygojad (Haematopus ostralegus) tak tak tak tak
pardwa mszarna (Lagopus lagopus) nie nie nie nie
pasterz (Sturnus roseus) nie nie nie nie
paszkot (Turdus viscivorus) tak nie tak tak
pelikan kędzierzawy (Pelecanus crispus) nie nie nie nie
pelikan różowy (Pelecanus onocrotalus) nie nie nie nie
pełzacz leśny (Certhia familiaris) tak nie tak tak
pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla) tak nie tak tak
perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) tak nie tak tak
perkoz grubodzioby (Podilymbus podiceps) nie nie nie nie
perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena) tak nie nie nie
perkoz rogaty (Podiceps auritus) nie nie nie nie
perkozek (Tachybaptus ruficollis) tak nie tak tak
piaskowiec (Calidris alba) tak tak tak tak
piecuszek ( Phylloscopus trochilus) tak nie tak tak
piegża (Sylvia curruca) tak tak tak tak
pierwiosnek (Phylloscopus collybita) tak tak tak tak
pleszka (Phoenicurus phoenicurus) tak tak tak tak
pliszka cytrynowa (Motacilla citreola) nie nie nie nie
pliszka górska (Motacilla cinerea) nie nie nie nie
pliszka siwa (Motacilla alba) tak nie tak tak
pliszka żółta (Motacilla flava) tak nie tak tak
pluszcz (Cinclus cinclus) nie nie nie nie
płaskonos (Anas clypeata) tak nie tak nie
płatkonóg płaskodzioby (Phalaropus fulicarius) nie nie nie nie
płatkonóg szydłodzioby (Phalaropus lobatus) nie nie nie nie
płochacz halny (Prunella collaris) nie nie nie nie
płochacz syberyjski (Prunella montanella) nie nie nie nie
płomykówka (Tyto alba) tak nie nie nie
podgorzałka (Aythya nyroca) nie nie nie nie
podróżniczek (Luscinia svecica) tak nie tak tak
pokląskwa (Saxicola rubetra) tak nie tak tak
pokrzewka aksamitna (Sylvia melanocephala) nie nie nie nie
pokrzewka wąsata (Sylvia cantillans) nie nie nie nie
pokrzywnica (Prunella modularis) tak tak tak tak
pomurnik (Tichodroma muraria) nie nie nie nie
poświerka (Calcarius lapponicus) nie nie nie nie
potrzeszcz (Emberiza calandra) tak tak tak tak
potrzos (Emberiza schoeniclus) tak tak tak tak
pójdźka (Athene noctua) tak nie nie nie
przepiórka (Coturnix coturnix) tak nie nie tak
puchacz (Bubo bubo) nie nie nie nie
pustułeczka (Falco naumanni) nie nie nie nie
pustułka (Falco tinnunculus) tak tak tak tak
pustynnik (Syrrhaptes paradoxus) nie nie nie nie
puszczyk (Strix aluco) tak tak tak tak
puszczyk mszarny (Strix nebulosa) nie nie nie nie
puszczyk uralski (Strix uralensis) tak nie tak nie
raniuszek (Aegithalos caudatus) tak tak tak tak
raróg (Falco cherrug) nie nie nie nie
remiz (Remiz pendulinus) tak tak tak tak
rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) tak nie tak tak
rożeniec (Anas acuta) tak tak tak tak
rudzik (Erithacus rubecula) tak tak tak tak
rybaczek srokaty (Ceryle rudis) nie nie nie nie
rybitwa białoczelna (Sternula albifrons) tak tak tak tak
rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus) tak nie tak tak
rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida) tak tak tak nie
rybitwa czarna (Chlidonias niger) tak nie tak tak
rybitwa czubata (Sterna sandvicensis) tak nie tak tak
rybitwa krótkodzioba (Gelochelidon nilotica) nie nie nie nie
rybitwa popielata (Sterna paradisaea) nie nie nie nie
rybitwa różowa (Sterna dougallii) nie nie nie nie
rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) tak nie tak tak
rybitwa wielkodzioba (Hydroprogne caspia) nie nie nie nie
rybołów (Pandion haliaetus) tak nie tak nie
rycyk (Limosa limosa) tak nie tak tak
rzepołuch (Carduelis flavirostris) tak nie nie tak
samotnik (Tringa ochropus) tak nie tak tak
sęp kasztanowaty (Aegypius monachus) nie nie nie nie
sęp płowy (Gyps fulvus) nie nie nie nie
sierpówka (Streptopelia decaocto) tak nie tak tak
sieweczka długonoga (Charadrius asiaticus) nie nie nie nie
sieweczka mongolska (Charadrius mongolus) nie nie nie nie
sieweczka morska (Charadrius alexandrinus) nie nie nie nie
sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula) tak tak tak tak
sieweczka pustynna (Charadrius leschenaultii) nie nie nie nie
sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) tak tak tak tak
siewka szara (Pluvialis dominica) nie nie nie nie
siewka złota (Pluvialis apricaria) nie nie nie nie
siewka złotawa (Pluvialis fulva) nie nie nie nie
siewnica (Pluvialis squatarola) tak tak tak nie
sikora lazurowa (Cyanistes cyanus) nie nie nie nie
sikora uboga (Poecile palustris) tak nie tak tak
siniak (Columba oenas) tak tak nie tak
siwerniak (Anthus spinoletta) nie nie nie nie
skowronek (Alauda arvensis) tak nie tak tak
skowronek białoskrzydły (Melanocorypha leucoptera) nie nie nie nie
skowrończyk krótkopalcowy (Calandrella brachydactyla) nie nie nie nie
skowrończyk mały (Calandrella rufescens) nie nie nie nie
słonka (Scolopax rusticola) tak nie nie tak
słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) tak nie nie tak
słowik syberyjski (Luscinia sibilans) nie nie nie nie
słowik szary (Luscinia luscinia) tak nie nie tak
sokół skalny (Falco eleonorae) nie nie nie nie
sokół wędrowny (Falco peregrinus) tak nie nie nie
sosnówka (Periparus ater) tak nie tak tak
sowa jarzębata (Surnia ulula) tak nie tak nie
sowa śnieżna (Bubo scandiacus) nie nie nie nie
sójka (Garrulus glandarius) tak nie tak tak
sójka syberyjska (sójka syberyjska ) nie nie nie nie
sóweczka (Glaucidium passerinum) nie nie nie nie
sroka (Pica pica) tak nie nie tak
srokosz (Lanius excubitor) tak tak tak tak
sterniczka (Oxyura leucocephala) nie nie nie nie
sterniczka jamajska (Oxyura jamaicensis) nie nie nie nie
strepet (Tetrax tetrax) nie nie nie nie
strumieniówka (Locustella fluviatilis) nie nie nie tak
strzyżyk (Troglodytes troglodytes) tak tak tak tak
syczek (Otus scops) tak nie tak nie
szablodziób (Recurvirostra avosetta) nie nie nie nie
szczudłak (Himantopus himantopus) nie nie nie nie
szczygieł (Carduelis carduelis) tak nie tak tak
szlachar (Mergus serrator) tak tak tak nie
szlamiec długodzioby (Limnodromus scolopaceus) nie nie nie nie
szlamnik (Limosa lapponica) tak tak tak tak
szpak (Sturnus vulgaris) tak nie tak tak
ścierwnik (Neophron percnopterus) nie nie nie nie
ślepowron (Nycticorax nycticorax) nie nie nie nie
śmieszka (Larus ridibundus) tak nie tak tak
śnieguła (Plectrophenax nivalis) tak nie nie nie
śnieżka (Montifringilla nivalis) nie nie nie nie
śnieżyca mała (Chen rossii) nie nie nie nie
śpiewak (Turdus philomelos) tak tak tak tak
świergotek drzewny (Anthus trivialis) tak tak tak tak
świergotek łąkowy (Anthus pratensis) tak nie tak tak
świergotek nadmorski (Anthus petrosus) nie nie nie nie
świergotek polny (Anthus campestris) tak nie nie tak
świergotek rdzawogardły (Anthus cervinus) nie nie nie nie
świergotek szponiasty (Anthus richardi) nie nie nie nie
świergotek tajgowy (Anthus hodgsoni) nie nie nie nie
świergotek tundrowy (Anthus gustavi) nie nie nie nie
świerszczak (Locustella naevia) tak tak tak tak
świerszczak melodyjny (Locustella certhiola) nie nie nie nie
świstun (Anas penelope) tak nie tak tak
świstun amerykański (Mareca americana) nie nie nie nie
świstunka ałtajska (Phylloscopus humei) nie nie nie nie
świstunka brunatna (Phylloscopus fuscatus) nie nie nie nie
świstunka górska (Phylloscopus bonelli) nie nie nie nie
świstunka grubodzioba (Phylloscopus schwarzi) nie nie nie nie
świstunka iberyjska (Phylloscopus ibericus) nie nie nie nie
świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix) tak tak tak tak
świstunka północna (Phylloscopus borealis) nie nie nie nie
świstunka złotawa (Phylloscopus proregulus) nie nie nie nie
świstunka żółtawa (Phylloscopus inornatus) nie nie nie nie
tamaryszka (Acrocephalus melanopogon) nie nie nie nie
terekia (Xenus cinereus) nie nie nie nie
trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) tak tak tak tak
trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) tak tak tak tak
trzcinniczek kaspijski (Acrocephalus agricola) nie nie nie nie
trzmielojad (Pernis apivorus) tak tak nie nie
trznadel (Emberiza citrinella) tak tak tak tak
trznadel białogłowy (Emberiza leucocephalos) nie nie nie nie
trznadel czarnogłowy (Emberiza melanocephala) nie nie nie nie
trznadel czubaty (Emberiza rustica) nie nie nie nie
trznadel złotawy (Emberiza aureola) nie nie nie nie
trznadelek (Emberiza pusilla) nie nie nie nie
turkan (Somateria spectabilis) nie nie nie nie
turkawka (Streptopelia turtur) nie nie nie tak
turkawka wschodnia (Streptopelia orientalis) nie nie nie nie
uhla (Melanitta fusca) tak tak tak nie
uhla amerykańska (Melanitta deglandi) nie nie nie nie
uhla pstrodzioba (Melanitta perspicillata) nie nie nie nie
uszatka (Asio otus) tak tak tak nie
uszatka błotna (Asio flammeus) tak tak nie nie
warzęcha (Platalea leucorodia) nie nie nie nie
wąsatka (Panurus biarmicus) tak nie nie tak
wieszczek (Pyrrhocorax graculus) nie nie nie nie
wilga (Oriolus oriolus) tak tak tak tak
wireonek czerwonooki (Vireo olivaceus) nie nie nie nie
włochatka (Aegolius funereus) tak nie tak nie
wodniczka (Acrocephalus paludicola) tak tak nie tak
wodnik (Rallus aquaticus) tak tak tak tak
wójcik (Phylloscopus trochiloides) nie nie nie nie
wrona siwa (Corvus cornix) tak nie tak tak
wróbel (Passer domesticus) tak nie tak tak
wróbel skalny (Petronia petronia) nie nie nie nie
wydrzyk długosterny (Stercorarius longicaudus) nie nie nie nie
wydrzyk ostrosterny (Stercorarius parasiticus) nie nie nie nie
wydrzyk tęposterny (Stercorarius pomarinus) nie nie nie nie
wydrzyk wielki (Stercorarius skua) nie nie nie nie
zaganiacz (Hippolais icterina) tak tak tak tak
zaganiacz blady (Iduna pallida) nie nie nie nie
zaganiacz szczebiotliwy (Hippolais polyglotta) nie nie nie nie
zaroślówka (Acrocephalus dumetorum) nie nie nie nie
zausznik (Podiceps nigricollis) tak nie nie nie
zielonka (Porzana parva) nie nie nie tak
zięba (Fringilla coelebs) tak tak tak tak
zimorodek (Alcedo atthis) tak tak tak tak
zniczek (Regulus ignicapilla) tak tak nie nie
żołna (Merops apiaster) tak nie tak nie
żuraw (Grus grus) tak nie tak tak
żuraw stepowy (Grus virgo) nie nie nie nie
żwirowiec łąkowy (Glareola pratincola) nie nie nie nie
żwirowiec stepowy (Glareola nordmanni) nie nie nie nie
 

kontakt: galeria@ptaki-foto.pl

Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 15

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group designed by szpak