Strona główna   Galeria      Szukaj   Listy gatunkowe   OTOP   Testy   Atlas Ptaków   Forum   Użytkownicy   Rejestracja   Zaloguj   Regulamin   FAQ   UWAGA cookie!
Listy gatunkowe użytkownika Jacek47
>>Polska<<
Polska 2020
Polska 2019
Polska 2018
Polska 2017
Polska 2016
Polska 2015
Polska 2013
Polska 2014
Polska 2012
Polska 2011
Świat
Gatunek Zaobserwowany Wykryty Sfotografowany Słyszany
alczyk (Alle alle) nie nie nie nie
aleksandretta obrożna (Psittacula krameri) nie nie nie nie
alka (Alca torda) nie nie nie nie
batalion (Philomachus pugnax) tak tak tak tak
bażant (Phasianus colchicus) tak tak tak tak
bączek (Ixobrychus minutus) tak nie nie tak
bąk (Botaurus stellaris) tak nie nie tak
bekasik (Lymnocryptes minimus) nie nie nie nie
bernikla białolica (Branta leucopsis) tak nie tak nie
bernikla kanadyjska (Branta canadensis) tak tak tak tak
bernikla obrożna (Branta bernicla) tak tak nie tak
bernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis) tak nie nie nie
białorzytka (Oenanthe oenanthe) tak nie nie tak
białorzytka płowa (Oenanthe isabellina) nie nie nie nie
białorzytka pstra (Oenanthe pleschanka) nie nie nie nie
białorzytka pustynna (Oenanthe deserti) nie nie nie nie
białorzytka rdzawa (Oenanthe hispanica) nie nie nie nie
białorzytka saharyjska (Oenanthe leucopyga) nie nie nie nie
białozór (Falco rusticolus) nie nie nie nie
biegus arktyczny (Calidris melanotos) nie nie nie nie
biegus białorzytny (Calidris fuscicollis) nie nie nie nie
biegus długoskrzydły (Calidris bairdii) nie nie nie nie
biegus karłowaty (Calidris minutilla) nie nie nie nie
biegus krzywodzioby (Calidris ferruginea) tak tak tak tak
biegus malutki (Calidris minuta) tak tak tak tak
biegus mały (Calidris temminckii) tak tak tak tak
biegus morski (Calidris maritima) tak tak tak tak
biegus płaskodzioby (Limicola falcinellus) nie nie nie nie
biegus płowy (Tryngites subruficollis) tak nie nie nie
biegus rdzawy (Calidris canutus) tak tak tak tak
biegus tundrowy (Calidris pusilla) nie nie nie nie
biegus wielki (Calidris tenuirostris) nie nie nie nie
biegus zmienny (Calidris alpina) tak tak tak tak
bielaczek (Mergus albellus) tak tak tak nie
bielik (Haliaeetus albicilla) tak tak tak tak
bielik wschodni (Haliaeetus leucoryphus) nie nie nie nie
birginiak (Polysticta stelleri) nie nie nie nie
błotniak łąkowy (Circus pygargus) tak nie tak nie
błotniak stawowy (Circus aeruginosus) tak tak tak nie
błotniak stepowy (Circus macrourus) tak tak tak nie
błotniak zbożowy (Circus cyaneus) tak tak tak nie
bocian biały (Ciconia ciconia) tak nie tak tak
bocian czarny (Ciconia nigra) tak nie tak tak
bogatka (Parus major) tak tak tak tak
brodziec piegowaty (Tringa melanoleuca) nie nie nie nie
brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) tak tak tak tak
brodziec plamisty (Actitis macularius) nie nie nie nie
brodziec pławny (Tringa stagnatilis) nie nie nie nie
brodziec śniady (Tringa erythropus) tak tak tak tak
brodziec żółtonogi (Tringa flavipes) nie nie nie nie
brzegówka (Riparia riparia) tak tak nie nie
brzęczka (Locustella luscinioides) tak tak tak tak
burzyk balearski (Puffinus mauretanicus) nie nie nie nie
burzyk szary (Puffinus griseus) nie nie nie nie
burzyk żółtodzioby (Calonectris diomedea) nie nie nie nie
cierlik (Emberiza cirlus) nie nie nie nie
cierniówka (Sylvia communis) tak nie tak tak
cietrzew (Tetrao tetrix) nie nie nie nie
cyraneczka (Anas crecca) tak tak tak nie
cyraneczka karolińska (Anas carolinensis) nie nie nie nie
cyranka (Anas querquedula) tak tak tak tak
cyranka modroskrzydła (Anas discors) nie nie nie nie
czajka (Vanellus vanellus) tak tak tak tak
czajka stepowa (Vanellus leucurus) nie nie nie nie
czajka towarzyska (Vanellus gregarius) nie nie nie nie
czapla biała (Egretta alba) tak tak tak nie
czapla modronosa (Ardeola ralloides) nie nie nie nie
czapla nadobna (Egretta garzetta) nie nie nie nie
czapla purpurowa (Ardea purpurea) nie nie nie nie
czapla siwa (Ardea cinerea) tak tak tak nie
czapla złotawa (Bubulcus ibis) nie nie nie nie
czarnogłówka (Poecile montanus) tak tak tak tak
czarnowron (Corvus corone) tak tak nie nie
czeczotka (Carduelis flammea) tak tak tak tak
czeczotka brązowa (Cabaret) nie nie nie nie
czeczotka tundrowa (Carduelis hornemanni) nie nie nie nie
czernica (Aythya fuligula) tak nie nie nie
czerniczka (Aythya collaris) nie nie nie nie
czubatka (Lophophanes cristatus) tak tak tak tak
czyż (Carduelis spinus) tak tak tak tak
derkacz (Crex crex) tak tak tak tak
drop (Otis tarda) nie nie nie nie
drozd czarnogardły (Turdus atrogularis) nie nie nie nie
drozd obrożny (Turdus torquatus) tak nie nie nie
drozd oliwkowy (Turdus obscurus) nie nie nie nie
drozd rdzawogardły (Turdus ruficollis) nie nie nie nie
drozd rdzawoskrzydły (Turdus eunomus) nie nie nie nie
drozd rdzawy (Turdus naumanni) nie nie nie nie
drozdoń ciemny (Zoothera sibirica) nie nie nie nie
drozdoń pstry (Zoothera dauma) nie nie nie nie
droździk (Turdus iliacus) tak nie nie nie
drzemlik (Falco columbarius) nie nie nie nie
dubelt (Gallinago media) tak tak nie tak
dudek (Upupa epops) tak nie tak tak
dymówka (Hirundo rustica) tak tak tak nie
dzierlatka (Galerida cristata) tak nie nie nie
dzierzba czarnoczelna (Lanius minor) nie nie nie nie
dzierzba pustynna (Lanius isabellinus) nie nie nie nie
dzierzba rudogłowa (Lanius senator) nie nie nie nie
dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos) nie nie nie nie
dzięcioł białoszyi (Dendrocopos syriacus) nie nie nie nie
dzięcioł czarny (Dryocopus martius) tak tak tak tak
dzięcioł duży (Dendrocopos major) tak tak tak tak
dzięcioł średni (Dendrocopos medius) tak nie nie tak
dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus) nie nie nie nie
dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) tak nie nie tak
dzięcioł zielony (Picus viridis) tak tak tak tak
dzięciołek (Dendrocopos minor) tak nie tak nie
dziwonia (Carpodacus erythrinus) tak nie tak nie
dzwoniec (Carduelis chloris) tak tak tak tak
edredon (Somateria mollissima) tak nie tak nie
flaming różowy (Phoenicopterus roseus) nie nie nie nie
fulmar (Fulmarus glacialis) nie nie nie nie
gadożer (Circaetus gallicus) nie nie nie nie
gajówka (Sylvia borin) tak tak tak nie
gawron (Corvus frugilegus) tak tak tak tak
gągoł (Bucephala clangula) tak tak tak tak
gąsiorek (Lanius collurio) tak tak tak nie
gęgawa (Anser anser) tak tak tak tak
gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) tak nie tak nie
gęś białoczelna (Anser albifrons) tak tak tak tak
gęś krótkodzioba (Anser brachyrhynchus) tak nie nie nie
gęś mała (Anser erythropus) nie nie nie nie
gęś tundrowa (Anser serrirostris) nie nie nie nie
gęś zbożowa (Anser fabalis) tak tak tak tak
gil (Pyrrhula pyrrhula) tak tak tak tak
głowienka (Aythya ferina) tak nie tak tak
głuptak (Morus bassanus) nie nie nie nie
głuszec (Tetrao urogallus) nie nie nie nie
głuszek (Emberiza cia) nie nie nie nie
gołąb miejski (Columba livia forma urbana) tak nie tak tak
górniczek (Eremophila alpestris) nie nie nie nie
grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) tak tak tak tak
grzywacz (Columba palumbus) tak tak tak tak
hełmiatka (Netta rufina) tak nie tak nie
hubara arabska (Chlamydotis macqueenii) nie nie nie nie
ibis kasztanowaty (Plegadis falcinellus) nie nie nie nie
jarząbek (Bonasa bonasia) nie nie nie nie
jarzębatka (Sylvia nisoria) tak tak tak tak
jaskółka rudawa (Cecropis daurica) nie nie nie nie
jastrząb (Accipiter gentilis) tak nie tak tak
jemiołuszka (Bombycilla garrulus) tak tak tak nie
jer (Fringilla montifringilla) tak tak tak tak
jerzyk (Apus apus) tak nie nie tak
jerzyk alpejski (Tachymarptis melba) nie nie nie nie
junko (Junco hyemalis) nie nie nie nie
kalandra białoskrzydła (Melanocorypha leucoptera) nie nie nie nie
kalandra czarna (Melanocorypha yeltoniensis) nie nie nie nie
kalandra szara (Melanocorypha calandra) nie nie nie nie
kamieniuszka (Histrionicus histrionicus) nie nie nie nie
kamusznik (Arenaria interpres) tak tak tak tak
kania czarna (Milvus migrans) tak nie tak nie
kania ruda (Milvus milvus) tak tak tak tak
kaniuk (Elanus caeruleus) nie nie nie nie
kapturka (Sylvia atricapilla) tak tak tak tak
karliczka (Porzana pusilla) nie nie nie nie
kawka (Corvus monedula) tak tak tak tak
kazarka rdzawa (Tadorna ferruginea) nie nie nie nie
kląskawka (Saxicola rubicola) tak tak nie nie
kląskawka syberyjska (Saxicola maurus) nie nie nie nie
kobczyk (Falco vespertinus) tak nie nie nie
kobuz (Falco subbuteo) tak tak tak nie
kokoszka (Gallinula chloropus) tak nie nie tak
kopciuszek (Phoenicurus ochruros) tak tak tak tak
kormoran (Phalacrocorax carbo) tak tak tak tak
kormoran czubaty (Phalacrocorax aristotelis) nie nie nie nie
kormoran mały (Phalacrocorax pygmeus) nie nie nie nie
kos (Turdus merula) tak tak tak tak
kowalik (Sitta europaea) tak tak tak tak
krakwa (Anas strepera) tak tak tak tak
kraska (Coracias garrulus) nie nie nie nie
krętogłów (Jynx torquilla) tak tak tak tak
krogulec (Accipiter nisus) tak tak tak tak
krogulec krótkonogi (Accipiter brevipes) nie nie nie nie
kropiatka (Porzana porzana) tak tak tak tak
kruk (Corvus corax) tak tak tak tak
krwawodziób (Tringa totanus) tak tak tak tak
krzyżodziób modrzewiowy (Loxia leucoptera) nie nie nie nie
krzyżodziób sosnowy (Loxia pytyopsittacus) nie nie nie nie
krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) tak tak tak nie
krzyżówka (Anas platyrhynchos) tak tak tak tak
kszyk (Gallinago gallinago) tak tak tak tak
kukułka (Cuculus canorus) tak tak tak tak
kukułka czubata (Clamator glandarius) nie nie nie nie
kulczyk (Serinus serinus) tak tak tak tak
kulik cienkodzioby (Numenius tenuirostris) nie nie nie nie
kulik mniejszy (Numenius phaeopus) tak nie nie tak
kulik wielki (Numenius arquata) tak tak tak tak
kulon (Burhinus oedicnemus) nie nie nie nie
kurhannik (Buteo rufinus) nie nie nie nie
kuropatwa (Perdix perdix) nie nie nie nie
kwiczoł (Turdus pilaris) tak nie tak tak
kwokacz (Tringa nebularia) tak tak tak tak
lelek (Caprimulgus europaeus) nie nie nie nie
lerka (Lullula arborea) tak tak tak nie
lodowiec (Gavia immer) nie nie nie nie
lodówka (Clangula hyemalis) tak nie tak nie
łabędź czarnodzioby (Cygnus columbianus) tak nie tak nie
łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) tak nie tak tak
łabędź niemy (Cygnus olor) tak tak tak tak
łęczak (Tringa glareola) tak tak tak tak
łozówka (Acrocephalus palustris) tak tak tak tak
łuskowiec (Pinicola enucleator) nie nie nie nie
łyska (Fulica atra) tak nie tak tak
makolągwa (Carduelis cannabina) tak nie nie nie
mandarynka (Aix galericulata) tak nie tak tak
markaczka (Melanitta nigra) nie nie nie nie
markaczka amerykańska (Melanitta americana) nie nie nie nie
maskonur (Fratercula arctica) nie nie nie nie
mazurek (Passer montanus) tak tak tak tak
mewa białogłowa (Larus cachinnans) tak nie tak nie
mewa blada (Larus hyperboreus) nie nie nie nie
mewa cienkodzioba (Larus genei) nie nie nie nie
mewa czarnogłowa (Larus melanocephalus) tak nie tak nie
mewa delawarska (Larus delawarensis) nie nie nie nie
mewa karaibska (Larus atricilla) nie nie nie nie
mewa mała (Hydrocoloeus minutus) tak nie tak nie
mewa modrodzioba (Pagophila eburnea) nie nie nie nie
mewa obrożna (Larus sabini) nie nie nie nie
mewa ochocka (Larus schistisagus) nie nie nie nie
mewa polarna (Larus glaucoides) nie nie nie nie
mewa popielata (Larus smithsonianus) nie nie nie nie
mewa romańska (Larus michahellis) tak nie tak nie
mewa różowa (Rhodostethia rosea) nie nie nie nie
mewa siodłata (Larus marinus) tak nie tak tak
mewa siwa (Larus canus) tak tak tak tak
mewa srebrzysta (Larus argentatus) tak nie tak tak
mewa trójpalczasta (Rissa tridactyla) nie nie nie nie
mewa żółtonoga (Larus fuscus) nie nie nie nie
modraczek (Tarsiger cyanurus) nie nie nie nie
modraszka (Cyanistes caeruleus) tak tak tak tak
mornel (Charadrius morinellus) nie nie nie nie
muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis) nie nie nie nie
muchołówka mała (Ficedula parva) nie nie nie nie
muchołówka szara (Muscicapa striata) nie nie nie tak
muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) tak tak tak nie
mysikrólik (Regulus regulus) tak tak tak tak
myszołów (Buteo buteo) tak tak tak tak
myszołów włochaty (Buteo lagopus) tak tak tak tak
nagórnik (Monticola saxatilis) nie nie nie nie
nawałnik burzowy (Hydrobates pelagicus) nie nie nie nie
nawałnik duży (Oceanodroma leucorhoa) nie nie nie nie
nur białodzioby (Gavia adamsii) nie nie nie nie
nur czarnoszyi (Gavia arctica) tak nie nie nie
nur rdzawoszyi (Gavia stellata) nie nie nie nie
nurnik (Cepphus grylle) nie nie nie nie
nurogęś (Mergus merganser) tak tak tak tak
nurzyk (Uria aalge) nie nie nie nie
nurzyk polarny (Uria lomvia) nie nie nie nie
oceannik żółtopłetwy (Oceanites oceanicus) nie nie nie nie
ogorzałka (Aythya marila) nie nie nie nie
ogorzałka mała (Aythya affinis) nie nie nie nie
ohar (Tadorna tadorna) tak tak tak nie
oknówka (Delichon urbicum) tak nie nie nie
orlica (Larus ichthyaetus) tak nie nie nie
orlik grubodzioby (Aquila clanga) nie nie nie nie
orlik krzykliwy (Aquila pomarina) nie nie nie nie
orłosęp (Gypaetus barbatus) nie nie nie nie
ortolan (Emberiza hortulana) nie nie nie nie
orzechówka (Nucifraga caryocatactes) nie nie nie nie
orzeł cesarski (Aquila heliaca) nie nie nie nie
orzeł przedni (Aquila chrysaetos) tak tak tak nie
orzeł stepowy (Aquila nipalensis) nie nie nie nie
orzełek (Aquila pennata) nie nie nie nie
osetnik (Serinus citrinella) nie nie nie nie
ostrygojad (Haematopus ostralegus) tak tak tak nie
pardwa mszarna (Lagopus lagopus) nie nie nie nie
pasterz (Sturnus roseus) nie nie nie nie
paszkot (Turdus viscivorus) tak nie nie nie
pelikan kędzierzawy (Pelecanus crispus) nie nie nie nie
pelikan różowy (Pelecanus onocrotalus) nie nie nie nie
pełzacz leśny (Certhia familiaris) tak tak tak tak
pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla) nie nie nie nie
perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) tak tak tak nie
perkoz grubodzioby (Podilymbus podiceps) nie nie nie nie
perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena) tak tak tak tak
perkoz rogaty (Podiceps auritus) nie nie nie nie
perkozek (Tachybaptus ruficollis) tak tak tak tak
piaskowiec (Calidris alba) tak tak tak nie
piecuszek ( Phylloscopus trochilus) tak tak tak tak
piegża (Sylvia curruca) tak nie nie tak
pierwiosnek (Phylloscopus collybita) tak tak tak tak
pleszka (Phoenicurus phoenicurus) tak tak tak nie
pliszka cytrynowa (Motacilla citreola) nie nie nie nie
pliszka górska (Motacilla cinerea) tak tak tak nie
pliszka siwa (Motacilla alba) tak tak tak tak
pliszka żółta (Motacilla flava) tak tak tak nie
pluszcz (Cinclus cinclus) tak nie tak nie
płaskonos (Anas clypeata) tak tak tak nie
płatkonóg płaskodzioby (Phalaropus fulicarius) nie nie nie nie
płatkonóg szydłodzioby (Phalaropus lobatus) tak tak tak tak
płochacz halny (Prunella collaris) nie nie nie nie
płochacz syberyjski (Prunella montanella) nie nie nie nie
płomykówka (Tyto alba) tak nie nie nie
podgorzałka (Aythya nyroca) tak nie nie nie
podróżniczek (Luscinia svecica) nie nie nie nie
pokląskwa (Saxicola rubetra) tak tak tak nie
pokrzewka aksamitna (Sylvia melanocephala) nie nie nie nie
pokrzewka wąsata (Sylvia cantillans) nie nie nie nie
pokrzywnica (Prunella modularis) tak nie nie nie
pomurnik (Tichodroma muraria) nie nie nie nie
poświerka (Calcarius lapponicus) tak nie tak nie
potrzeszcz (Emberiza calandra) tak nie nie nie
potrzos (Emberiza schoeniclus) tak tak tak tak
pójdźka (Athene noctua) nie nie nie nie
przepiórka (Coturnix coturnix) tak tak nie tak
puchacz (Bubo bubo) nie nie nie nie
pustułeczka (Falco naumanni) nie nie nie nie
pustułka (Falco tinnunculus) tak nie tak tak
pustynnik (Syrrhaptes paradoxus) nie nie nie nie
puszczyk (Strix aluco) tak tak tak tak
puszczyk mszarny (Strix nebulosa) nie nie nie nie
puszczyk uralski (Strix uralensis) nie nie nie nie
raniuszek (Aegithalos caudatus) tak tak tak tak
raróg (Falco cherrug) nie nie nie nie
remiz (Remiz pendulinus) tak tak tak tak
rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) tak tak tak tak
rożeniec (Anas acuta) tak nie nie nie
rudzik (Erithacus rubecula) tak tak tak tak
rybaczek srokaty (Ceryle rudis) nie nie nie nie
rybitwa białoczelna (Sternula albifrons) tak nie tak nie
rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus) nie nie nie nie
rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida) nie nie nie nie
rybitwa czarna (Chlidonias niger) tak nie tak nie
rybitwa czubata (Sterna sandvicensis) tak nie nie nie
rybitwa krótkodzioba (Gelochelidon nilotica) nie nie nie nie
rybitwa popielata (Sterna paradisaea) tak nie nie nie
rybitwa różowa (Sterna dougallii) nie nie nie nie
rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) tak nie tak nie
rybitwa wielkodzioba (Hydroprogne caspia) tak nie tak nie
rybołów (Pandion haliaetus) tak nie nie nie
rycyk (Limosa limosa) nie nie nie nie
rzepołuch (Carduelis flavirostris) nie nie nie nie
samotnik (Tringa ochropus) tak tak tak tak
sęp kasztanowaty (Aegypius monachus) nie nie nie nie
sęp płowy (Gyps fulvus) nie nie nie nie
sierpówka (Streptopelia decaocto) tak nie nie nie
sieweczka długonoga (Charadrius asiaticus) nie nie nie nie
sieweczka mongolska (Charadrius mongolus) nie nie nie nie
sieweczka morska (Charadrius alexandrinus) nie nie nie nie
sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula) tak tak tak tak
sieweczka pustynna (Charadrius leschenaultii) nie nie nie nie
sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) tak tak tak tak
siewka szara (Pluvialis dominica) nie nie nie nie
siewka złota (Pluvialis apricaria) tak nie nie tak
siewka złotawa (Pluvialis fulva) nie nie nie nie
siewnica (Pluvialis squatarola) tak tak tak tak
sikora lazurowa (Cyanistes cyanus) nie nie nie nie
sikora uboga (Poecile palustris) tak tak tak tak
siniak (Columba oenas) tak nie nie nie
siwerniak (Anthus spinoletta) nie nie nie nie
skowronek (Alauda arvensis) tak nie nie tak
skowronek białoskrzydły (Melanocorypha leucoptera) nie nie nie nie
skowrończyk krótkopalcowy (Calandrella brachydactyla) nie nie nie nie
skowrończyk mały (Calandrella rufescens) nie nie nie nie
słonka (Scolopax rusticola) tak tak nie tak
słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) tak tak tak tak
słowik syberyjski (Luscinia sibilans) nie nie nie nie
słowik szary (Luscinia luscinia) tak nie nie tak
sokół skalny (Falco eleonorae) nie nie nie nie
sokół wędrowny (Falco peregrinus) tak tak tak tak
sosnówka (Periparus ater) tak tak tak tak
sowa jarzębata (Surnia ulula) nie nie nie nie
sowa śnieżna (Bubo scandiacus) tak nie nie nie
sójka (Garrulus glandarius) tak tak tak tak
sójka syberyjska (sójka syberyjska ) nie nie nie nie
sóweczka (Glaucidium passerinum) nie nie nie nie
sroka (Pica pica) tak tak tak tak
srokosz (Lanius excubitor) tak tak tak tak
sterniczka (Oxyura leucocephala) nie nie nie nie
sterniczka jamajska (Oxyura jamaicensis) nie nie nie nie
strepet (Tetrax tetrax) nie nie nie nie
strumieniówka (Locustella fluviatilis) nie nie nie tak
strzyżyk (Troglodytes troglodytes) tak tak tak tak
syczek (Otus scops) nie nie nie nie
szablodziób (Recurvirostra avosetta) nie nie nie nie
szczudłak (Himantopus himantopus) nie nie nie nie
szczygieł (Carduelis carduelis) tak tak tak tak
szlachar (Mergus serrator) tak nie tak nie
szlamiec długodzioby (Limnodromus scolopaceus) nie nie nie nie
szlamnik (Limosa lapponica) tak tak tak nie
szpak (Sturnus vulgaris) tak tak tak tak
ścierwnik (Neophron percnopterus) nie nie nie nie
ślepowron (Nycticorax nycticorax) nie nie nie tak
śmieszka (Larus ridibundus) tak tak tak tak
śnieguła (Plectrophenax nivalis) nie nie nie nie
śnieżka (Montifringilla nivalis) nie nie nie nie
śnieżyca mała (Chen rossii) nie nie nie nie
śpiewak (Turdus philomelos) tak nie nie nie
świergotek drzewny (Anthus trivialis) tak tak tak tak
świergotek łąkowy (Anthus pratensis) tak tak tak nie
świergotek nadmorski (Anthus petrosus) nie nie nie nie
świergotek polny (Anthus campestris) nie nie nie nie
świergotek rdzawogardły (Anthus cervinus) nie nie nie nie
świergotek szponiasty (Anthus richardi) nie nie nie nie
świergotek tajgowy (Anthus hodgsoni) nie nie nie nie
świergotek tundrowy (Anthus gustavi) nie nie nie nie
świerszczak (Locustella naevia) tak tak tak tak
świerszczak melodyjny (Locustella certhiola) nie nie nie nie
świstun (Anas penelope) tak nie tak tak
świstun amerykański (Mareca americana) nie nie nie nie
świstunka ałtajska (Phylloscopus humei) nie nie nie nie
świstunka brunatna (Phylloscopus fuscatus) nie nie nie nie
świstunka górska (Phylloscopus bonelli) nie nie nie nie
świstunka grubodzioba (Phylloscopus schwarzi) nie nie nie nie
świstunka iberyjska (Phylloscopus ibericus) nie nie nie nie
świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix) tak tak tak tak
świstunka północna (Phylloscopus borealis) nie nie nie nie
świstunka złotawa (Phylloscopus proregulus) nie nie nie nie
świstunka żółtawa (Phylloscopus inornatus) nie nie nie nie
tamaryszka (Acrocephalus melanopogon) nie nie nie nie
terekia (Xenus cinereus) nie nie nie nie
trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) tak tak tak tak
trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) tak tak tak tak
trzcinniczek kaspijski (Acrocephalus agricola) nie nie nie nie
trzmielojad (Pernis apivorus) tak tak tak nie
trznadel (Emberiza citrinella) tak tak tak tak
trznadel białogłowy (Emberiza leucocephalos) nie nie nie nie
trznadel czarnogłowy (Emberiza melanocephala) nie nie nie nie
trznadel czubaty (Emberiza rustica) nie nie nie nie
trznadel złotawy (Emberiza aureola) nie nie nie nie
trznadelek (Emberiza pusilla) nie nie nie nie
turkan (Somateria spectabilis) nie nie nie nie
turkawka (Streptopelia turtur) nie nie nie tak
turkawka wschodnia (Streptopelia orientalis) nie nie nie nie
uhla (Melanitta fusca) nie nie nie nie
uhla amerykańska (Melanitta deglandi) nie nie nie nie
uhla pstrodzioba (Melanitta perspicillata) nie nie nie nie
uszatka (Asio otus) tak tak tak tak
uszatka błotna (Asio flammeus) tak nie nie nie
warzęcha (Platalea leucorodia) nie nie nie nie
wąsatka (Panurus biarmicus) tak tak nie nie
wieszczek (Pyrrhocorax graculus) nie nie nie nie
wilga (Oriolus oriolus) tak tak tak tak
wireonek czerwonooki (Vireo olivaceus) nie nie nie nie
włochatka (Aegolius funereus) nie nie nie nie
wodniczka (Acrocephalus paludicola) nie nie nie nie
wodnik (Rallus aquaticus) tak tak tak tak
wójcik (Phylloscopus trochiloides) nie nie nie nie
wrona siwa (Corvus cornix) tak tak tak tak
wróbel (Passer domesticus) tak tak tak tak
wróbel skalny (Petronia petronia) nie nie nie nie
wydrzyk długosterny (Stercorarius longicaudus) nie nie nie nie
wydrzyk ostrosterny (Stercorarius parasiticus) nie nie nie nie
wydrzyk tęposterny (Stercorarius pomarinus) nie nie nie nie
wydrzyk wielki (Stercorarius skua) nie nie nie nie
zaganiacz (Hippolais icterina) tak tak tak tak
zaganiacz blady (Iduna pallida) nie nie nie nie
zaganiacz szczebiotliwy (Hippolais polyglotta) nie nie nie nie
zaroślówka (Acrocephalus dumetorum) nie nie nie nie
zausznik (Podiceps nigricollis) tak nie tak tak
zielonka (Porzana parva) tak nie tak tak
zięba (Fringilla coelebs) tak tak tak tak
zimorodek (Alcedo atthis) tak tak tak tak
zniczek (Regulus ignicapilla) tak tak tak tak
żołna (Merops apiaster) tak nie tak tak
żuraw (Grus grus) tak tak tak tak
żuraw stepowy (Grus virgo) nie nie nie nie
żwirowiec łąkowy (Glareola pratincola) nie nie nie nie
żwirowiec stepowy (Glareola nordmanni) nie nie nie nie
 

kontakt: galeria@ptaki-foto.pl

Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 15

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group designed by szpak